beelden in andere materialen

hoog en droog

2003
gekleurd gips op drijfhout
   

familie aan zee

cement

   
voorleesopa

voegcement
gemaakt in opdracht,
ter gelegenheid van verjaardag grootvader met veel kleinkinderen
   
op je lauweren rusten

staaldraad en houtpasta

gemaakt in opdracht,
ter gelegenheid van pensionering
   
 
   

slakken
isolatieplaat, gips en zagemeel
Ontwerpcompositie

   

Tentoonstelling Academie Hoboken in park en kasteel Sorghvliedt
"Natuur & Industrie"
15-18 september 2006